Administracija servera


Svaki server, bez obzira radi li se o dedicated serveru ili VPS-u zahtijeva administraciju iz razloga što je svaki od njih autonoman sustav sa vlastitim instalacijama; od operativnog sustava, svih sigurnosnih instalacija, mail servera, ftp servera, web servera ...

Takav sustav mora biti ispravno konfiguriran i mora biti pod kontinuiranim nadzorom.

TORKUL hosting korisnicima pruža usluge potpune administracije i supporta (fully managed) dedicated servera i VPS servera.

Administraciju pružamo za dva sustava :

 • WHM/cPanel
 • Parallel Plesk

Kod zakupa naših dedicated servera ova je usluga obavezna te je uračunata u cijenu zakupa servera.
Kod zakupa VPS servera usluga administracije je opcionalna, odnosno korisnik može izabrati želi li uslugu administracije VPS servera ili će sam administrirati VPS server.

Uslugu administracije servera moguće je kod nas ugovoriti i za vanjske servere koji nisu u vlasništvu TORKUL-a već su u vlasništvu samih klijenata ili drugih hosting providera.

MJESEČNA CIJENA ADMINISTRACIJE
TORKUL VPS serveri 300 kn
TORKUL dedicated serveri uračunato u cijenu zakupa
vanjski VPS serveri 560 kn
vanjski dedicated serveri 930 kn

Sve cijene iskazane su sa uračunatim PDV-om

Napomena : Iskazane cijene vrijede za sustave do 50 zaposlenika i/ili do 25 domena.
Za sustave preko 50 djelatnika i/ili preko 25 domena na serveru cijena administracije ugovara se individualno.

Administracija servera uključuje :

 • instalaciju operativnog sustava i svih potrebnih aplikacija na server te njihov setup
 • setup firewall, antimalware, antivirus i antipsam aplikacija
 • kontinuiranu brigu o nadogradnjama i novim verzijama aplikacija
 • organizaciju sustava mailova
 • proaktivni monitornig servera 0-24 sata u segmentu ispravnosti rada i sigurnosti servera
 • support korisnicima kod organizacije i setiranja mailova
 • support korisnicima kod postavljanja web stranica
 • prioritetni support u kritičnim situacijama
 • dnevnu kontrolu domene i IP adrese na black listama

VPS serveri bez administracije

Ako korisnik sam administrira server, samostalno vrši instalacije i setup servera te je sam i odgovoran za njegovo ispravno funkcioniranje.

TORKUL je obavezan omogućiti kontinuiranu hardversku ispravnost i ispravnost linka, a korisnik je odgovoran za sve što se unutar VPS servera događa. Pri tome ima potpunu slobodu s obavezom pridržavanja pravilnika.