.EU domene:: domene Europske unije

.EU je domena Europske unije i sukladno tome mogu ju zakupiti svi pravni subjekti i sve fizičke osobe sa adresom u nekoj od zemalja članica EU. Ove domene relativno su mlade na tržištu domena, ali vrlo su popularne i sve značajnije obzirom na brzo rastući broj registracija.

Uvjeti registracije vrlo su liberalni. Za registraciju .EU domene potrebno je imati adresu u nekoj od zemalja članica. Zakupac sam proizvoljno bira naziv, a jedini uvjet je da je tražena domena slobodna.

Ne postoji ograničenje u broju .EU domena koje jedan korisnik smije registrirati.

Na adresi : https://www.eurid.eu/en/whois-search možete provjeriti zauzeće .EU domene za koju ste zainteresirani.