Partner program

Našim partnerima nudimo dva moguća modela suradnje :

  • Preporuka uz proviziju
  • Reseller hosting

Oblik koji će partner odabrati ovisi prvenstveno o tome u kojoj se mjeri sam želi angažirati u administraciji i pružanju supporta krajnjim korisnicima, te želi li nastupati na tržištu kao samostalni hosting provider.Preporuka uz proviziju

Na preporuku partnera novi korisnik postaje naš direktni klijent sa svim pravima i obavezama koje iz toga proizlaze.
Partner nema nikakve obaveze prema klijentu u smislu supporta i administracije.
Partner ostvaruje trajnu proviziju u iznosu od 25% na fakturirane usluge.Reseller hosting

Partner dobiva reseller account unutar WHM administracije u okviru kojega slobodno raspolaže zakupljenim resursima za neograničeni broj klijenata, po samostalno formiranim cijenama i sa obavezom samostalnog supporta klijentima.
Partner ima administracijske ovlasti te nastupa prema krajnjim korisnicima kao samostalni pružatelj hosting usluga.