Cloudflare Railgun™


Kao Cloudflare optimized partneru zadovoljstvo nam je ponuditi svim našim korisnicima BESPLATNO korištenje Railgun™ tehnologije.

Railgun™ tehnologija omogućuje da aktivni sadržaj web stranica koji ne može biti keširan zbog učestalih promjena također bude drastično ubrzan. Tek korištenjem Railgun™ servera moguće je iskoristiti puni potencjal i brzinu Cloudflare-a.

 

Što je to Cloudflare?

Cloudflare je največi i tehnološki najsofisticiraniji svjetski CDN sustav (Content Delivery Network) kojem su glavni ciljevi višestruko ubrzati učitavanje web stranica te povečati sigurnost web stranica i korisnika od više vrsta internet prijetnji.

 

Što je CDN?

CDN je mreža dislociranih servera tj. čitavih data centara koji pohranjuju statičke djelove web stranica te posjetiocu isporučuju podatke sa njemu geografski najbliže lokacije.Sa okruglo 100 data centara raspoređenih u cijelom svijetu Cloudflare pokriva četvrtinu ukupnog web prometa, od minjaturnih web sitova do tehnoloških giganata.

Da bi istom efikasnošću i brzinom bio korisniku isporučen i aktivni dio sadržaja zadužena je Railgun™ tehnologija.

 

Što je Railgun™ tehnologija?

Statički dio web prezentacija pokriva 65% njihovog sadržaja. To je dio koji smije biti keširan i raspoređen je po čitavoj CDN mreži kako bi se brzo isporučio. Ostalih 35% sadržaja odnosi se na aktivni sadržaj kojeg nije moguće keširati već mora biti isporučen sa matičnog servera gdje je site i smješten.Railgun™ tehnologijom omogućen je ultra brzi protok i isporuka do korisnika i aktivnog sadržaja stranica. Samostalni Railgun™ server sigurnim i brzim protokolom dostavlja Cloudflare mreži aktivni sadržaj stranica višestruko većom brzinom od uobičajene i time drastično skraćuje vrijeme učitavanja stranica.

 

Cloudflare detaljnije